دبیرستان دوره اول متوسطه شهید مطهری

پیش ثبت نام دانش آموزان ورود به پایه هفتم

سال تحصیلی 1400-1399

*** اطلاعیه ***

( ویژه ثبت نام پسران)

توجه : دانش آموزانی که در این مدرسه پیش ثبت نام انجام داده اند حتما یک مدرسه دیگر ثبت نام کنند چرا که پیش ثبت نامی ها  به معنی پذیرش قطعی برای ثبت نام نمی باشد.علاوه بر آن چون مراحل تأیید پیش ثبت نام زمان بر است حقی از فردی ضایع نشود.

با عرض خیر مقدم حضور اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

آغاز پیش ثبت نام پایه هفتم از تاریخ 9 تیر لغایت 20 تیر انجام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج پیش ثبت نام از تاریخ 1 مردادماه به همین سامانه مراجعه شود.

در صورت بروز مشکل در ثبت نام در ساعات پایانی روز اقدام به ثبت نام نمایید.

مدیریت دبیرستان پسرانه شهید مطهری

 


زمان پیش ثبت نام به پایان رسیده است.

زمان ویرایش اطلاعات پیش ثبت نام به پایان رسیده است.

زمان مشاهده نتیجه پیش ثبت نام به پایان رسیده است.

نشانی : کرج - عظیمیه - بلوار طالقانی شمالی - گلستان 10 - خیابان کوکب دبیرستان دوره اول متوسطه شهید مطهری